InfoportLauncher

InfoportLauncher EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:05

InfoportLauncher

InfoportLauncher.exe je program pro instalaci a aktualizace systému EaInfoport.
Autonomně stáhne, nainstaluje a spustí EaInfoport a zajišťuje i jeho pravidelné aktualizace.

Konfiguruje se pomocí parametrů příkazové řádky. Pokud jej spustíte bez parametrů, „InfoportLauncher.exe“ vypíše základní nápovědu se seznamem a popisem všech dostupných parametrů.

InfoportLauncher.exe je „portable“ program, který se instaluje pouhým zkopírováním na disk. Doporučujeme jej nakopírovat do složky „C:\EAInfoport\Dataprojekt\Infoport“

Jak program funguje

Jak program funguje EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:08

Jak program funguje

Program si nejprve zkontroluje základní požadavky na prostředí, ve kterém je spuštěn.
Pokud je nakonfigurován pro automatické stahování aktuálních verzí z ftp serveru, zjistí poslední dostupnou verzi EaInfoportu, tuto stáhne a nainstaluje.
Je-li z bezpečnostních důvodů přístup na ftp zakázán, je možné z webových stránek ručně stáhnout EaInfoport.zip a nakopírovat jej do stejného adresáře jako je InfoportLauncher.exe.
Ten již zajistí nainstalování. InfoportLauncher.exe také dokáže kontrolovat, zda je systém EaInfoport běží a případně jej spustit.

Parametry

Parametry EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:09

Parametry

InfoportLauncher.exe lze spustit s těmito parametry:

„InfoportLaunch -Trigger -Source -Scope -Version -Port -Start -Stop -Clear -Prereq -Run“

Trigger "* * * * *"

Trigger "* * * * *" EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:11

Trigger "* * * * *"

Tento parametr nastavuje periodu, s jakou InfoportLauncher.exe vykonává svoji činnost. Je použit standardní Cron formát. Ten se skládá z pětice částí, které popisují časové a datumové údaje. Postupně jde o min (0 - 59), hour (0 - 23), day of month (1 - 31), month (1 - 12), day o week sd (0 - 6) (0 = neděle) Pokud na údaji nezáleží, je nahrazen *

Nejlépe je to pochopitelné na příkladech:

  • Pokud chceme činnost naplánovat na každou hodinu, použijeme "0 * * * *", čímž říkáme: v nula minut, každou hodinu, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
  • Pokud chceme činnost naplánovat vždy hodinu po půlnoci, použijeme "0 1 * * *", čímž říkáme: v nula minut, první hodinu dne, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
  • Pokud chceme činnost naplánovat vždy v půl třetí ráno v noci ze pátku na sobotu, použijeme "30 2 * * 6", čímž říkáme: třicet minut, druhé hodiny dne, šestý den v týdnu (v sobotu) bez ohledu na den v měsíci či měsíc.

Source ftp | file

Source ftp | file EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:12

Source ftp | file

Přepínač mezi automatickým a ručním downloadováním zip souborů s aktualizacemi. Pokud nastavíme ftp tak InfoportLauncher.exe autonomně stahuje (ftp protokolem) soubory a správce se nemusí o nic starat. Volba file je vhodná tam (jde zejména o korporátní firmy), kde existují bezpečností pravidla zakazující programům přístup mimo vlastní doménu.

V případě ručního stahování .zip souborů je nutné tyto nakopírovat vždy „vedle“ programu InfoportLauncher.exe (tj. například do složky „c:\Program Files (x86)\Dataprojekt\Infoport“). Dále již program provede aktualizaci sám. Stažený zip soubor se nesmí nijak přejmenovávat ani rozbalovat. Vhodné je pouze zkontrolovat, jestli souhlasí hash staženého souboru (zipu) s tím, co je uvedené na webové stránce odkud byl soubor stažen. Na kontrolu je možné použít libovolnou utilitu na výpočet MD5 hashe (například v nástroji Total Commander je v menu Soubor volba Vytvořit soubor s kontrolou dat CRC)

Version "* * * *"

Version "* * * *" EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:16

Version "* * * *"

Pomocí parametru Version je možné filtrovat, které aktualizace chce správce instalovat. Parametr se skládá že čtyř částí, postupně jde o major, minor, build, revision. Pokud na údaji nezáleží, je nahrazen *

Jednotlivé váhy parametru jsou:

  • major – vydávané zpravidla jednou za rok/několik let. Jde o zásadní změny a vylepšení systému.
  • minor – vydávané zpravidla jednou za měsíc/několik měsíců. V rámci těchto změn jsou dodávány nové funkčnosti a dochází i ke změnám ve strukturách databáze.
  • build – přidávají drobná vylepšení, a především opravují chyby. Bývají publikovány týdně.
  • revision – technická verze, která může sloužit jako hotfix pro problém nalezený u konkrétního zákazníka.

Nejlépe opět uvedeme příklady pro pochopení vhodného nastavení.

  • Pokud chceme agilně instalovat každičkou vydanou verzi, použijeme "* * * *". Toto nám zaručí, že okamžikem vydání nové verze se nám tato nainstaluje.
  • Pokud naopak chce přistupovat k aktualizace konzervativně, parametr nastavíme na "* * 0 *", což znamená, že se nebudou dotahovat jednotlivé buildy, ale počkáme si na minor verzi.
  • Pro korporátní zákazníky je výhodná též možnost tímto parametrem oddělit live prostředí od prostředí určeného k otestování/adopci nové verze. V tom případě si v live instalaci nastavíme například na "7 3 0 *" (zafixujeme si dříve adoptovanou verzi) a v testovací instalaci nastavíme například "7 4 * *" (čímž budeme dostávat všechny čerstvé aktualizace)

Port 00000

Port 00000 EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:18

Port 00000

Parametr Port se použije pouze při nainstalování a prvním spuštění systému EaInfoport.
Tento parametr udává, na jakém portu bude systém fungovat do chvíle, kdy jej administrátor portálu zkonfiguruje.
Konfigurace EaInfoportu se provádí pomocí něho samého (Setup stránka).
Pokud by byl standardní port 80 již obsazen jiným webovým serverem, nebylo by možné Setup stránku v EaInfoportu vůbec vyvolat. Proto je možné nastavit číslo portu na libovolné volné číslo.
Po zkonfigurování portálu je již tento parametr ignorován.

 

Start automatic | manual

Start automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:20

Start automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze spustí EaInfoport.
Pokud je hodnota manual, musí po aktualizaci správce EaInfoport sám spustit.

Nastavení na automatic také zaručuje, že je zkontrolováno spuštění EaInfoport kdykoliv je kontrolována aktualizace verze (což je dáno parametrem Trigger). Viz také parametr Run.

Stop automatic | manual

Stop automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:22

Stop automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze vypne EaInfoport.
Toto nastavení dává smysl především pokud je parametr Start rovněž nastaven na automatic.
Potom se totiž celá aktualizace provede bez nutnosti zásahu správce systému.

Clear automatic | manual

Clear automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:31

Clear automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze EaInfoport odinstaluje (smaže) původní.

Mazání se týká pouze adresáře s konkrétní verzí a nijak nezasahuje do databáze s daty

Prereq force | check

Prereq force | check EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:23

Prereq force | check

Při každém spuštění InfoportLauncher.exe si program ověřuje, zda je prostředí způsobilé pro instalaci, aktualizaci či spuštění EaInfoportu.
Kontroluje zejména dostatek místa na disku a to, zda je nainstalován program Enterprise Architect.

Pokud nejsou splněny všechny předpoklady a parametr je nastaven na force, InfoportLauncher.exe nepokračuje dál a vypíše chybové hlášení.
Pokud by byl ale parametr nastaven na check, sice dojte také ke kontrole a vypsání problémů, ale program dále pokračuje ve své činnost.
Důsledky (například nedostatku volné diskové kapacity) se projeví později.

Run force | check

Run force | check EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:27

Run force | check

V pravidelných jednominutových intervalech kontroluje, zda je EaInfoport spuštěn.
Pokud není a hodnota parametru je nastavena na check, tak vypíše informaci o tom, že aktuálně nainstalovaná verze neběží.
Pokud je hodnota parametru nastavena na force, InfoportLancher neprodleně spustí EaInfoport (a vypíše o tom informaci).