Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v dalších kapitolách tohoto dokumentu.
Zde se uvádí jejich přehled a stručný popis.

základní obrazovka