implementační plán

Aktuální zveřejněná verze - 7.7.5


Strategie uvolňování nových verzí

Naše společnost preferuje vydávání nových verzí (s menším počtem změn) častěji, než vydávání několika málo „velkých“ verzí ročně. To nám umožňuje dodávat našim zákazníkům požadované funkcionality rychleji, než bychom toho byli schopni opačným způsobem.

Rychlé uvolňování nových verzí je samozřejmě podmíněno kvalitním testováním a to včetně důsledným používáním automatizovaných testů.
 


Nejbližší release

08.12.2021 - verze 7.7.6

22.01.2022 - verze 8.0


Verzování

Naše společnost používá čtyřpoziční princip verzování, například 7.3.1.18 přičemž platí:

  • 7  (Major) – zásadní změny aplikace (nebo přechod na jinou technologii) nebo implementace významných funkčností. V tomto konkrétním případě sedmička znamená přechod na .NET technologii.
  • 3 (Minor) – mění se při dokončení implementace balíku funkčností a znamená tedy spíše vývojovou řadu.
  • 1 (Patch) – mění se při implementaci jednotlivé menší funkčnosti nebo opravy chyby.
  • 18 (Build) – slouží pouze pro opravy chyb a různé „hotfixy“.

Zařazování funkcionalit do verzí

Druhé číslo (minor) slouží jako označení balíčku plánovaných změn. Jakmile je vyvinut a vydán předchozí balíček funkčností (například 7.3.x) je zvednuta minor verze na 7.4.0 a začínají se postupně implementovat (a vydávat) nové funkčnosti, které jsou zařazeny do verze 7.4.x. Jakmile je celý tento balíček (postupně) vyvinut a nasazen, opět se zvedá minor verze a začíná se implementace dalšího balíčku.


Seznam funcionalit zařazených do budoucí implementace

U každé změny je uveden krátký popis a předpokládaná minor verze, ve které by měla být funkcionalita vyvinuta a nasazena – může se to však v průběhu času měnit, podle toho, jak se vyvíjí priority našich zákazníků.

V seznamu jsou uvedené pouze rozsáhlejší změny, malé funkčnosti a vylepšení zde uvedeny nejsou.