Verze: 7.7.0.24

Datum vydání: 27.04.2021

Novinky: 

  • Nové oprávnění recenzent
  • Upload externích dokumentů (Inline dokumenty a Interní artefakty)
  • Import a Export XML souborů v Infoportu
  • Před Importem XML do repozitáře se tvoří baseline do EA(default oprávnění nebo samostnaná volba)
  • Nové default oprávnění na balíčku Importovat do baseline kvůli Exportu a Importu XML
  • Přidávání objektů v repozitáři mezi oblíbené
  • Vytváření pohledů z balíčků(packages) v repozitáři
  • Zobrazení EA glosáře

Opravy

  • Nebylo možné vidět popisy na diagramu v publikacích
  • Ve vyhodnocování oprávnění na balíčku se nebralo v potaz oprávnění děděné od skupiny 'Správce repozitáře'

Známé chyby:

Napsal uživatel EA Infoport Team dne