Ceny a porovnání edic produktu

Podrobný popis porovnávaných edic, včetně informací o jejich možném komerčním využití, naleznete v článku "Dostupné edice produktu". Infomace o způsobu licencování, obnovy licence a dalších podobných informací, naleznete v článku "Licencování produktu".

Vysvětlení zkratek edic:

  • Personal - osobní použití
  • NP-EDU - Neziskové organizace a školy
  • SBE - Small Business Edition
  • MBE - Medium Business Edition
  • CORP - korporátní edice
  • GOV - státní organizace (nikoliv však organizace vlastněné, či zřizované státem, pokud je jejich hlavní úloha tvorba zisku) 
X   Funkcionalita je, v dané edici, dostupná
-   Funkcionalita, v dané edici, dostupná není

 

Vlastnost / Edice produktu Personal NP-EDU SBE MBE CORP GOV
Cena základní licence bez DPH Zdarma Zdarma 23 999,- 158 000,- 567 000,- 330 000,-
Cena roční technické podpory bez DPH Zdarma Zdarma 6 499,- 42 666,- 183 000,- 96 999,-
Zobrazování obsahu repository (stromeček, elementy, diagramy) X X X X X X
Oprávnění na čtení - X - X X X
Úprava přihlašovací obrazovky - X - X X X
Úprava úvodní obrazovky - X - X X X
Diskuse X X X X X X
Podpora Active Directory - X - X X X
Přímé linkování diagramů/artefaktů - X - X X X
Uživatelské nastavení detailů - X X X X X
Publikační modul - X - X X X
Editace - X - X X X
Pohledy - X - X X X
XMI Exchange - - - - X X
Počet uživatelů EA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Maximální počet připojených EA repozitářů 1 5 20
Typ podpory Základní Základní Business Business Smluvní Smluvní
  Získat Získat Koupit Koupit Koupit Koupit