implementační plán


Aktuální zveřejněná verze - 8.6.2.8872


Strategie uvolňování nových verzí

Naše společnost preferuje vydávání nových verzí (s menším počtem změn) častěji, než vydávání několika málo „velkých“ verzí ročně. To nám umožňuje dodávat našim zákazníkům požadované funkcionality rychleji, než bychom toho byli schopni opačným způsobem.

Rychlé uvolňování nových verzí je samozřejmě podmíněno kvalitním testováním a to včetně důsledným používáním automatizovaných testů.
 


Nejbližší release

31.05.2024 - verze 8.6.4


Verzování

Naše společnost používá čtyřpoziční princip verzování, například 8.0.1.8586 přičemž platí:

  • 8 (Major) - zásadní změny v aplikaci (nebo přechod na jinou technologii) nebo implementace významných funkcí. V tomto konkrétním případě sedmička znamená přechod na technologii .NET.
  • 0 (Minor) - mění se při dokončení implementace balíčku funkcí a znamená tedy spíše vývojovou řadu.
  • 1 (Patch) - mění se v průběhu implementace každé menší funkcionality nebo opravy chyby.
  • 8586 (Build) - slouží k interní specifikaci verze.

Zařazování funkcionalit do verzí

Druhé číslo (minor) slouží jako označení balíčku plánovaných změn. Jakmile je vyvinut a vydán předchozí balíček funkčností (například 8.3.x) je zvednuta minor verze na 8.4.0 a začínají se postupně implementovat (a vydávat) nové funkčnosti, které jsou zařazeny do verze 8.4.x. Jakmile je celý tento balíček (postupně) vyvinut a nasazen, opět se zvedá minor verze a začíná se implementace dalšího balíčku.


Seznam funkcionalit zařazených do budoucí implementace

U každé změny je uveden krátký popis a předpokládaná minor verze, ve které by měla být funkcionalita vyvinuta a nasazena – může se to však v průběhu času měnit, podle toho, jak se vyvíjí priority našich zákazníků.

V seznamu jsou uvedené pouze rozsáhlejší změny, malé funkčnosti a vylepšení zde uvedeny nejsou.

Napsal uživatel Petr Kalíš dne