EA Infoport doplňuje funkcionalitu Enterprise Architect o lehkého klienta zobrazujícího aktuální data z repository Enterprise Architect prostřednictvím www browseru (Chrome, Edge, Firefox). Není potřeba žádné exporty, nebo generování html, zobrazená data jsou stále aktuální. Přináší větší bezpečnost sdílení informací – lze nastavit, mimo jiné, i práva na čtení.

EA Infoport s úspěchem využijete, například, pokud:

  • Potřebujete ukazovat diagramy a další informace lidem, kteří nemají Enterprise Architect.
  • Používáte Confluence, Wiki, SharePoint nebo podobné CMS a potřebujete zobrazovat diagramy, nebo jiné informace, embednuté přímo do jejich stránek.
  • Jste softwarová firma a chcete ukazovat připravované modely svým zákazníkům (a získávat zpětnou vazbu formou diskusí).
  • Máte více dodavatelů a chcete jim zobrazovat části modelu tak, aby každý viděl jen to, co vidět má.
  • Kreslíte procesní knihy v BPMN a chcete je publikovat svým zaměstnancům.
  • Pracujete na svém nekomerčním hobby projektu a chcete publikovat i jeho dokumentaci.
  • Chcete pracovat na tabletu či mobilu a nechcete si stále exportovat statické html.
  • Chcete využívat pokročilé funkce jako oprávnění na čtení části modelu, vyhledávání a další.

Pozn. pro osobní účely, školy a neziskové organizace existuje i edice zdarma. Rovněž existuje i korporátní edice (s nákupem pod servisní smlouvou) a státní organizace.

základní principy


Architektura aplikace Enterprise Architect Information Portal

Aplikace EA Infoport je samostatně nasazovaná komponenta. Je postavena na technologiích společnosti Microsoft (.NET a .NET Core) a jako aplikační server využívá Kestrel, což je vlastně „odlehčené“ IIS a je rovněž spravován a rozvíjen společností Microsoft.

Ke své činnosti potřebuje vlastní databázi (podporované databáze si lze prohlédnout v tomto seznamu) a samozřejmě musí mít přístup i k repozitářím Enterprise Architect (minimálně pro čtení, pro zápis v případě, že uživatelé budou využívat editační funkce).

EA Infoport potřebuje i místo na disku (několik GB) pro cache grafických výstupů (typicky diagramů).

EA Infoport může být napojen i na LDAP / Active Directory, pokud je požadováno automatické přihlašování, pomocí Windows Autentizace a synchronizace uživatelů u AD skupin.

Minimální SW a HW požadavky lze zjistit zde. 

Následující jednoduché schéma, shrnuje princip fungování aplikace EA Infoport.

EA Infoport základní schéma


Historie vývoje aplikace Enterprise Architect Information Portal

Aplikace Enterprise Architect Information Portal je vyvíjen od roku 2013 a prošel několika zásadními proměnami, zejména co se týká technologické platformy. 
První verze byly postaveny na PHP platformě a od začátku byl postaven hlavní důraz na generování diagramů, všech detailů elementů / diagramů atd. a na jednoduchost používání.


Platforma PHP

Verze 1.x (2013)

První release verze aplikace – implementace základních funkčností: Repository browser, detail artefaktů, administrace, systém oprávnění.

Verze 2.X (2013)

Druhý release byl zaměřen zejména na optimalizaci a kompatibilitu s www prohlížeči, podpora více typů databází, vylepšení systému oprávnění.

Verze 3.X (2014)

V dalším release byly implementovány moduly pro správu požadavků, osobní prostor, architekturní modul, podpora Active Directory, mnoho malých vylepšení UI.

Verze 4.x (2015)

Implementace druhého hlavního pohledu – publikačního modulu včetně schvalovacího workflow. Byla provedena výkonová optimalizace, vylepšení detailu elementů a to včetně jeho uživatelského nastavení.

Verze 5.x (2016)

Ukončení vývoje PHP verze (nicméně, někteří zákazníci ji stále používají – vyhovuje jim). Implementace posledních funkčností do 5.x (reporting), příprava přechodu na J2EE, integrace do Confluence, Sharepointu.


Platforma JE22 - Tomcat

Verze 6.X (2016/2017)

Implementace J2EE verze (jako AS byl použit Tomcat), první verze 6.x byla nasazena u zákazníka v srpnu 2016.
Proběhla reimplementace funkčností z verze 5.x (hlavní funkcionality implementovány), nové funkčnosti dle požadavků zákazníků, kompletní redesign UI. Kompletní reimplementace všech funkčností z verze 5.x proběhla v Q1/2018.
Nicméně se vyskytlo mnoho problémů, technologie J2EE se ukázala jako nestabilní (v kombinaci s technologií COM), opravy chyb trvaly velmi dlouho, ladění bylo obtížné a to včetně tvorby automatizovaných testů.


Platforma .NET - Kestrel

Verze 7.X (2018)

2018 – Opakovaná reimplementace základních funkčností tentokrát na finální platformu .NET
Na žádost konkrétních zákazníků a vzhledem k problémům J2EE vs COM apod. jsme se rozhodli znovu změnit platformu, tentokrát již definitivně – přechodem na .NET. Výsledkem bylo zvýšení stability a výkonu (oproti Java verzi 6.x). První zákazníci obdrželi 7.0 v říjnu 2018. Z hlediska funkčností obsahuje vše co 6.x, nicméně výrazně vylepšené a stabilní.

Verze 7.2 (2019)


Implementace více repozitářů (kompletní upgrade jádra), systém oprávnění, reimplementace publikačního modulu a workflow nad ním a další.

Verze 7.3 (2020)

Probíhá aktivní vývoj, zejména editačních funkcí a další…

Verze 7.4.0.4 (2020)

Infoport podporuje běh databáze PostgreSQL. Nově zavedená možnost plánování jobů a synchronizací. 

Verze 7.6.0. (2020)

Nové oprávnění "Delete" pro mazání artefaktů z Repozitory.

Verze 7.7.0.24 (2021)

Nově Import a Export XML souborů v Infoportu. Další novinkou je možnost přidat objekty v repozitáři mezi oblíbené.

Verze 8.0.0.22 (2022)

Vytvořili jsme nový způsob přihlašování pomocí OpenID a  KeyCloak. Verze 8.0.0 se také zaměřuje na zlepšení autorizace pomocí LDAP a Windows Autentizace. Zaveden nový launcher.

Verze 8.2.0.30 (2022)

Zaveden nový notifikační systém. Rozšíření možnosti vyhledávání.

Verze 8.3.0.14 (2023)

Spuštění funkce auditních logů a možnost zápisu do csv soborů.

Verze 8.4.0.12 (2023)

Přidáno nové oprávnění na Pohledy(Views). Nyní můžou správci umožnit uživatelům jen přístup do pohledů. Pro uživatele stromečku se nic nemění, stále vidí stromeček i pohledy.

Verze 8.5.0.8563 (2023)

EAInfoport má novější vzhled a byla přidaná možnost archivace diagramů, uživatel si může nastavit počet archivovaných diagramů v historii. 

Verze 8.6.0.8774 (2024)

Klíče pro přímý přístup se nyní dají převést na jiného uživatele.

Verze 8.6.3 (2024)

Podpora pro připojení přes LDAPS.