V tomto článku je uveden přehled edic a jejich základní popis. Rovněž je možné si prohlédnout porovnání funkcionalit (a cen), dostupných v té které edici a to v článku "Porovnání edic produktu".


Personal (Osobní)

Tato edice je určena pro osobní použití a je poskytována zdarma (nicméně, vyžaduje registraci a vygenerování licenčního klíče). Neobsahuje některé funkčnosti, jako je třeba firemní "branding" stránky a nebo práva na čtení části modelu, nicméně může být s úspěchem použita pro soukromé projekty, prezentaci vlastní práce, pro hobby vývojáře či uživatele, pro něž je tvorba analytických modelů zábavou. Tato licence není určena pro komerční použití. Podpora je poskytována formou helpdesku (bez zaručené lhůty pro vyřešení problémů) a pomocí uživatelského fóra.


NP-EDU (Neziskové organizace / školy)

Tato edice obsahuje všechny dostupné funkcionality, nemá žádná omezení a je poskytována zdarma (nicméně, vyžaduje registraci a vygenerování licenčního klíče). Je určena primárně pro školy a neziskové organizace a není primárně určena pro komerční použití, nicméně, pokud nezisková organizace, či škola, provozuje komerční činnost pro své vlastní financování, může tuto licenci použít. Podpora je poskytována formou helpdesku (bez zaručené lhůty pro vyřešení problémů) a pomocí uživatelského fóra.


SBE (Small Business Edition - malé organizace)

Komerční (placená) edice. Lze ji používat ke komerčním účelům. Některé funkčnosti nejsou v této edici dostupné (customizace úvodní stránky, práva na čtení, publikační modul) a má některá další omezení (na počet repozitářů), to je však vyváženo velmi nízkou cenou. Podpora je poskytována prostřednictvím helpdesku, telefonu a emailu, je garantováno řešení chyb (bez lhůty) a lze podávat požadavky na nové funkcionality. Podpora instalace je rovněž zahrnuta.


MBE (Medium Business Edition - střední organizace)

Komerční (placená) edice. Lze ji používat ke komerčním účelům. Všechny funkčnosti jsou v této edici dostupné (vyjma výměny XML) a je zde omezení na počet repozitářů (nicméně, dle našich zkušeností jejich počet s rezervou pokrývá potřeby typického zákazníka v této kategorii. Tato edice je zejména vhodná v případech, kdy několik analytiků vytváří modely a mnoho uživatelů, bez EA, je chce číst, komentovat a případně upravovat.

Podpora je poskytována prostřednictvím heldesku, telefonu a emailu, je garantováno řešení chyb (bez lhůty) a lze podávat požadavky na nové funkcionality. Podpora instalace je rovněž zahrnuta.


CORP (Corporate Edition - korporátní edice)

Komerční (placená) edice se všemi dostupnými funkcemi a bez omezení na počet repozitářů.

Podpora je poskytována prostřednictvím helpdesku, telefonu a emailu, je garantováno řešení chyb (s garantovanou dobou počátku řešení chyby) a lze podávat požadavky na nové funkcionality. Podpora instalace je rovněž zahrnuta.

Tuto podporu lze případně doplnit smlouvou o podpoře, včetně nastavení SLA a dalších parametrů.


GOV (Státní správa mimo škol)

Komerční (placená) edice se všemi dostupnými funkcemi a bez omezení na počet repozitářů. Tato edice je shodná, co do funkčnosti, s korporátní edicí a liší se zejména zvýhodněnou cenou. Nejedná se však o organizace vlastněné, či zřizované, státem, pokud je jejich hlavní úloha tvorba zisku.

Podpora je poskytována prostřednictvím helpdesku, telefonu a emailu, je garantováno řešení chyb (s garantovanou dobou počátku řešení chyby) a lze podávat požadavky na nové funkcionality. Podpora instalace je rovněž zahrnuta.

Tuto podporu lze případně doplnit smlouvou o podpoře, včetně nastavení SLA a dalších parametrů.